Jäätmekäitlusseadmed

Kruvipress H&G
30m3 konteineriga, estakaadilt täitmine
Eraldatavad pressid