Jäätmekäitlusseadmed

Compoman
20m3 konteineriga, hüdraulilise- luugi, kointeineri lukustuse ja kallutusega estakaadilt
2008
Eraldatavad pressid