Jäätmekäitlusseadmed

Bramidan 4-X 30
Pall: 1200mm; 800mm; 1000mm.
Pallikaal: 280-350 kg.
2008 (733)
Vertikaalsed pallipressid