Jäätmekäitlusseadmed

Bramidan 4-X 25
Pall: 1200mm; 800mm; 800mm.
Pallikaal: 200-300 kg.
2008 (711)
Vertikaalsed pallipressid